Kako kupovati

  • U Internet prodavnici gumenicamac.rs je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet prodavnici gumenicamac.rs
  • U Internet prodavnici gumenicamac.rs mogu kupovati isključivo korisnici iz Republike Srbije.
  • U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte.
  • Asalex Sailing  d.o.o. će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Asalex Sailing d.o.o. može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice gumenicamac.rs ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u Asalex Sailing d.o.o., a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici.
  • Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.

CENE

  • Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Pri kupovini važe cene u trenutku naručivanja.