Opšti uslovi

Osnovni podaci o firmi

Naziv: Asalex Sailing DOO

Adresa: Klatičevo bb, 32300 Gornji Milanovac

Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta šifra 4791

Matični broj:  20732504

PIB: 107050286

WEB: gumenicamac.rs

Telefon: +381 69 10 15 300

E-mailinfo@gumenicamac.rs

Sadržaj Internet stranice Gumenicamac.rs je vlasništvo preduzeća  Asalex Sailng d.o.o., Klatičevo bb, 32300 Gornji Milanovac. Upotrebom Internet stranice Gumenicamac.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Asalex Sailng d.o.o. i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obaveze pri kupovini u Internet prodavnici Gumenicamac.rs.
U Internet prodavnici Gumenicamac.rs mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije.
Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.

Asalex Sailng d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici Gumenicamac.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime Asalex Sailng d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Asalex Sailng d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Asalex Sailing d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Ograničenje odgovornosti

Asalex Sailing d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice Gumenicamac.rs i njenog sadržaja.
Asalex Sailing d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Asalex Sailing d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Gumenicamac.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ograničeno pravo upotrebe
Posetioci Internet stranice Gumenicamac.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Asalex Sailing d.o.o. je zabranjena.

 

Zaštita privatnosti
Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici Gumenicamac.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Asalex Sailing d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.